کد امنیتی
کد امنیتی

مجموعه غذایی جوادیان

شعبه دیگری نداریم


اصفهان،  خیابان سروش نبش چهارراه عسگریه -کباب ،جوجه وبریان جوادیان 

کد پستی : 8155964715


تلفن سفارشات : 32293740 - 32260850
ساعت کاری:11 صبح الی 23.30 به صورت تمام وقت

ایمیل : JavadianFood@gmail.com

تلفن شکایات و پیشنهادات : 09133885659